Jak sporządzać bilans przedsiębiorstwa?

Bilans to obowiązkowy element każdego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Musi się on w nim znaleźć obok rachunku zysków i strat w przypadku przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do prowadzenia pełnej księgowości. Jest to swego rodzaju zestawienie zawierające cały majątek przedsiębiorstwa oraz poszczególne źródła finansowania jego elementów. 

Z jakich elementów składa się bilans?

Bilans powinien zawierać przede wszystkim dane oraz nazwę podmiotu, dla którego został sporządzony, datę jego wykonania, nazwy i zawartości grup aktywów i pasywów, ich sumę, a także podpisy osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstwa. Bilans wyróżnia kilka charakterystycznych dla niego cech. Jedną z nich jest zupełność, która oznacza, że obejmuje on zdarzenia gospodarcze, jakie miały miejsce w konkretnym okresie czasu. Do tego, aby był on właściwie sporządzony musi być przede wszystkim rzetelny, sprawdzalny, ciągły oraz przejrzysty. Z reguły sporządza się go na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych lub też na każdy inny dzień bilansowy. Bilans podzielić można ze względu na okoliczności jego powstania lub też na jego konkretne przeznaczenie na publikacyjny, sprawozdawczy oraz uproszczony. Prowadzenie pełnej księgowości, a więc także przygotowywania sprawozdań finansowych, którego nieodłącznym elementem jest także bilans warto zlecić zewnętrznej firmie księgowej, którą znaleźć można pod adresem http://www.ephemeris.com.pl/. Dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje gwarancję, że wszelkie kwestie formalne wykonane będą w odpowiedni sposób. 

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × jeden =