Jak dbać o instalację gazową w mieszkaniu?

Gaz stosowany do ogrzewania naszych domów i mieszkań jest substancją niebezpieczną, dlatego instalacja służąca do rozprowadzania tego paliwa wymaga zachowania wyjątkowej ostrożności zarówno na etapie montażu, jak i późniejszej eksploatacji. Przede wszystkim powinna się znajdować z dala od kanałów spalinowych, systemów i urządzeń elektrycznych, kotłowni i wszelkich przestrzeni zagrożonych wybuchem. O jej bezawaryjność można zadbać na różne sposoby, a te najważniejsze zostaną pokrótce omówione w niniejszym artykule.

W trosce o bezpieczeństwo rodziny

Gaz jest zazwyczaj doprowadzany do danego budynku poprzez umieszczone pod ziemią rury. Następnie trafia do zainstalowanej w specjalnej wnęce skrzynki, wyposażonej w zawór pozwalający na szybkie odcięcie dopływu tego paliwa, a także reduktor wykorzystywany do niwelowania ciśnienia. W samym mieszkaniu natomiast gaz płynie przez przewody wykonane ze stalowych albo miedzianych rur.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców danego budynku istotna jest zwłaszcza prawidłowa wentylacja, tak aby w trakcie procesu spalania nie wytwarzał się wyjątkowo szkodliwy dla zdrowia tlenek węgla. Z tego powodu projektowanie i wykonanie instalacji koniecznie trzeba powierzyć fachowcowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Pomoże on również zainstalować w mieszkaniu detektory gazów dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Z kolei na etapie eksploatacji omawianego systemu największe znaczenie ma regularna kontrola jego stanu technicznego oraz konserwacja – te działania powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku. Do weryfikacji prawidłowości funkcjonowania instalacji używa się przenośnych analizatorów gazu, które są dostępne na http://safetech.net.pl/produkty-kategoria/detektory-mierniki-analizator-gazow/.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwanaście − 6 =