Pomiary olfaktometryczne – co warto o nich wiedzieć?

Co to jest?

Olfaktometria to ilościowy pomiar odorantów. Jest to bardzo aktywny obszar badań w przemyśle chemicznym, gdzie ważne jest monitorowanie stężenia lotnych związków organicznych (VOC) w powietrzu. LZO są kluczowym składnikiem wielu procesów przemysłowych i mogą być niebezpieczne, jeśli przekroczą pewne progi.

Olfaktometria została również wykorzystana do pomiaru stężenia bakterii, wirusów i innych mikroorganizmów unoszących się w powietrzu w szpitalach i innych środowiskach wymagających kontroli zakażeń. Została również wykorzystana do wykrywania szkodliwych gazów w kopalniach i budynkach, takich jak cyjanowodór (HCN). 

Sprzęt wykorzystywany w pomiarach olfaktometrycznych obejmuje różne instrumenty, takie jak chromatografy gazowe, spektrometry masowe czy nosy elektroniczne.

Jak przebiega i do czego służy?

Olfaktometria jest zwykle wykonywana na próbkach powietrza pobranych z określonego obszaru lub pomieszczenia za pomocą specjalnych urządzeń do pobierania próbek, takich jak próbniki grawimetryczne lub próbniki z ekstrakcją sorpcyjną. Próbka powietrza może być analizowana natychmiast po pobraniu lub przechowywana do późniejszej analizy. Jeżeli próbka jest analizowana natychmiast, to podczas analizy należy kontrolować jej temperaturę, ponieważ temperatura wpływa zarówno na reakcje chemiczne, jak i na straty spowodowane parowaniem, co może prowadzić do błędów w wynikach. Ważne jest również, aby nie dopuścić do urządzenia żadnych cząsteczek kurzu podczas wykonywania olfaktometrii na próbkach powietrza, ponieważ mogą one zakłócić pomiary chemiczne poprzez zwiększenie poziomu szumów, co utrudnia komputerom prawidłową interpretację sygnałów.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × cztery =