Czym są szkolenia wstępne BHP?

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi szkolenia, które zapozna go z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Prawnie przewidziane są dwa rodzaje szkoleń – wstępne oraz okresowe.

Kiedy są przeprowadzane?

Szkolenia wstępne są zorganizowane, zanim pracownik rozpocznie pracę na danym stanowisku. Mają one zapoznać pracownika z wszelkimi informacjami dotyczącymi wykonywanej pracy, uwzględniając przepisy oraz zasady BHP, jak również ryzyka, jakie wiążą się z pracę na danym stanowisku. Takie szkolenie obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż środowiskowy. Ten pierwszy zaznajamia pracownika z zasadami BHP, uregulowaniami w kodeksie pracy. Ponadto, musi on obejmować zasady udzielania pierwszej pomocy. Tymczasem instruktaż środowiskowi powinien zaznajomić pracownika z czynnikami środowiska pracy, jakie występują na danym stanowisku. Na http://www.nofire.pl można znaleźć więcej informacji w tym zakresie.

 

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × trzy =