Specjalistyczne urządzenia używane w armaturze przemysłowej

Różne rodzaje zaworów

Armatura przemysłowa obejmuje urządzenia wykorzystywane do pracy przy dużym ciśnieniu. Urządzeń tych używa się w energetyce, ciepłownictwie, a także przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym. Poszczególne elementy stosowane są m.in. do budowy różnego rodzaju instalacji przemysłowych. Do najważniejszych urządzeń zaliczanych do armatury przemysłowej zaliczyć należy zawory. Wśród dostępnych produktów wyróżnia się zawory grzybkowe, klinowe oraz zwrotne. Wśród najczęściej wybieranych produktów znaleźć można zawory kulowe, takie jak te przedstawione na stronie http://www.gtm-pv.pl/zawory-kulowe.html. Urządzenia te są wykorzystywane głównie w budownictwie mieszkaniowym oraz przemyśle i montowane w instalacjach wodnych oraz instalacjach centralnego ogrzewania.

Aparatura kontrolno-pomiarowa i inne sprzęty 

Żeby stworzona instalacja była bezpieczna i niezawodna niezbędne jest zastosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej. Zaliczyć do niej należy takie urządzenia jak manometry, poziomowskazy, termometry, a także przetworniki ciśnienia. Podczas przesyłania surowców przez rurociągi może dochodzić do kondensacji pary wodnej, co ma niekorzystny wpływ na żywotność całego układu. W celu pozbycia się kondensatu stosuje się odwadniacze. W zależności od potrzeb możliwe jest zastosowanie odwadniaczy termodynamicznych, pływakowych, termostatycznych lub dzwonowych. W instalacjach rurowych powszechnie stosuje się również kompensatory. Są to specjalistyczne urządzenia przeznaczone do absorbowania niewielkich przemieszczeń osiowych, bocznych i kątowych, a także niwelowania pojawiających się drgań.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pięć × trzy =