Jakie są główne przyczyny awarii elektrycznych w domach?

Wybity bezpiecznik, a co za tym idzie brak prądu w jednym z obwodów lub w całym budynku, może zapowiadać kłopoty. Bezpiecznik to zabezpieczenie, które powinno zadziałać w razie awarii instalacji elektrycznej, w celu ochrony osób i mienia. Uszkodzona i niezabezpieczona instalacja mogłaby zagrażać porażeniem i pożarem. Chcąc usunąć usterkę, należy ją najpierw zlokalizować. Gdzie jej szukać? Jakie są przyczyny awarii instalacji elektrycznych?

Co sugeruje wybity bezpiecznik?

Awarie elektryczne Poznań mogą się zdarzyć w każdym domu. Co może się stać? W obwodzie może popłynąć zbyt wielki prąd, który wyrządzi szkody w instalacji. Chroni przed tym bezpiecznik. Odcina przepływ prądu, jeśli zostało włączone jedno lub kilka urządzeń nadmiernie obciążających sieć. Innym zabezpieczeniem jest wyłącznik różnicowoprądowy. Jego zadaniem jest odcinanie prądu w momencie, gdy urządzenie lub obwód zostanie uszkodzony i nastąpi przebicie. O przebiciu mówi się, gdy nieosłonięta, przewodząca część, na przykład obudowa, będzie pod napięciem. Może to doprowadzić do porażenia.

Jak może zostać uszkodzona instalacja?

Innym rodzajem uszkodzeń instalacji jest naruszenie izolacji żył. Ma to miejsce podczas wiercenia lub wbijania gwoździ. Awarie elektryczne Poznań zdarzają się również w gniazdku i łącznikach, gdzie przewody luzują się, przerywając obieg albo zwierają się ze sobą, doprowadzając do zwarcia. Również odbiornik przyłączony do sieci może być niesprawny i powodować uruchamianie się zabezpieczeń. W tych wszystkich sytuacjach powinny zadziałać bezpieczniki, które nie tylko chronią, ale też informują o usterce w sieci.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × pięć =