Czy można wydziedziczyć członka rodziny?

Spadek po osobie zmarłej zazwyczaj trafia do jej bliskich, zwykle na podstawie pozostawionego testamentu. Istnieje tutaj jednak możliwość wydziedziczenia któregoś z członków rodziny, czyli pozbawienia go prawa do zachówku dóbr materialnych. Dotyczy to zarówno małżonka, jak i rodzica, dziecka oraz wnuka. Muszą zostać oczywiście spełnione pewne określone warunki. Profesjonalną pomoc w omawianym zakresie świadczy m.in. profesjonalna kancelaria adwokacka, którą znajdziemy pod adresem https://www.rozwadowska-kucka.pl/.

Kilka prostych kroków

Wydziedziczenia można dokonać wyłącznie w dokumencie testamentowym, precyzyjnie wskazując daną osobę – koniecznie w taki sposób, aby nie było absolutnie żadnych wątpliwości, o kogo chodzi. Trzeba też podać konkretny powód swojej decyzji. Kluczowe przyczyny to uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy, sprzeczne z powszechnie przyjętymi zasadami tzw. współżycia społecznego), dopuszczenie się wobec niego przestępstwa z premedytacją (ewentualnie wobec innego członka najbliższej rodziny), a także niedopełnianie należytych obowiązków rodzinnych. Wydziedziczona osoba automatycznie pozbawiona zostaje wszystkich korzyści, które przypadłyby jej bezpośrednio ze spadku. Należy w tym miejscu podkreślić, że poszkodowany ma zawsze prawo do podważenia zasadności jakiegokolwiek z wymienionych powyżej powodów na drodze sądowej, choć szanse na zwycięstwo są stosunkowo niewielkie, bo zachodzi konieczność przedstawienia przekonujących dowodów. Dodatkowa szansa na zachówek, to przebaczenie ze strony spadkodawcy dokonane z wystarczającym rozeznaniem umysłowym (przed śmiercią).

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cztery × jeden =