Badanie sprawozdania finansowego – na czym polega?

Sprawozdanie finansowe to zgodnie z definicją zestawienie danych księgowych, które dostarczają informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Sporządza je się na koniec roku obrotowego. Pełne sprawozdanie obejmuje rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian kapitałowych oraz przepływów pieniężnych.

Cel badania sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych może mieć charakter obligatoryjny lub dobrowolny. Podstawowym celem badań jest zwiększenie zaufania klientów, pracowników, akcjonariuszy, bądź wierzycieli firmy do informacji i danych księgowych przedstawionych na koniec roku obrotowego. Analiza dokumentacji przeprowadzana jest według ściśle określonych zasad przez biegłego rewidenta. Jeśli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji na temat czynności, które wykonuje rewident Katowice to miejscowość, do której należy się udać. Na terenie miasta działa wielu profesjonalnych i doświadczonych fachowców.

Jak przebiega badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych to złożony, wieloetapowy proces. Punktem wyjścia jest wykonanie czynności wstępnych jeszcze przed zamknięciem ksiąg rachunkowych. Po przedłożeniu przez przedsiębiorstwo pełnej dokumentacji przeprowadzane jest badanie zasadnicze. Podczas swej pracy biegły rewident sprawdza, czy informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są przejrzyste i rzetelne. Weryfikowana jest także poprawność stosowania przepisów o rachunkowości. Po wykonaniu wszystkich czynności wydawana jest opinia oraz raport. Pozytywna opinia wpływa na wiarygodność badanej organizacji.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście + 1 =